top of page

גלריית תמונות

התנוחות המופיעות בגלריית התמונות כאן - האסאנות -  הן חלק אחד מתוך שמונה חלקים המרכיבים את מבנה היוגה השלם. 

לפי הכתבים הקלאסיים, על תנוחות היוגה להיות יציבות מצד אחד ונינוחות מהצד השני, רק כאשר שתי איכויות אלו מתקיימות במקביל, אז מתקיים חיבור אל האינסוף, אז מתקיימת היוגה.

bottom of page